Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Strona internetowa

Wydarzenia Kanał RSS: Wydarzenia

Informacja

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2018r.
nowa strona www Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

dostępna jest pod nowym adresem:

 

http://www.dabrowatarnowska.praca.gov.pl

 

Dotychczasowa strona nie jest już aktualizowana!

 

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla osób chętnych do pracy za granicą

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że firma Contrain Poland Sp. z o.o. w dniu 23.03.2018 r. o godz. 10.00 w pok 22 (II piętro) przeprowadzi spotkanie informacyjno - rekrutacyjne do pracy za granicą na terenie Holandii, Niemiec lub Belgii.

Projekt "Zintegrowani do działania"

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o możliwości wzięcia udziału w realizacji projektu: Zintegrowani do działania nr: RPMP.09.01.02-12-0248/17 mającego na celu aktywizacje społeczno-zawodową osób powyżej 18 r. ż., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

Projekt "Twój wybór – twoja szansa!"

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że NS Konsulting  Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Twój wybór – twoja szansa! Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0211/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn) zamieszkujących  na terenie województwa małopolskiego w powiatach: p.gorlicki, p.limanowski, p.nowosądecki, p.dąbrowski, p.tarnowski, p.m.Tarnów, p.suski, p.m.Nowy Sącz, p.brzeski, p.nowotarski, p.myślenicki i/lub p.proszowicki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.