Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
Strona internetowa

Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej korzysta z zasady swobody przepływu pracowników na terytorium państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Zasada ta oznacza, że zarówno obywatele polscy, jak i obywatele ww. państw – jako pracownicy – posiadają swobodny dostęp do rynków pracy innych państw.

Dla pracodawców, zasada ta,  oznacza z kolei możliwość korzystania z zasobów kapitału ludzkiego i poszukiwania pracowników na terytorium innych państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Pracodawca poszukujący pracownika w innym kraju Unii Europejskiej, może skorzystać z usług EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia.  
EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy mająca na celu wzmacnianie mobilności pracowniczej, ułatwianie podejmowania pracy w dowolnym państwie Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pomoc pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Korzystanie z usług EURES jest bezpłatne.

 

W ramach EURES świadczone są:

 • usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy,
 • pomoc pracodawcom w  doborze pracowników,
 • wsparcie w usuwaniem barier i problemów w swobodnym przepływie pracowników pomiędzy krajami członkowskimi  UE / EOG oraz Szwajcarii,
 • wsparcie  mobilności na unijnym rynku pracy.

Pracodawca polski  może:

 • zamieścić polską ofertę pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej: www.eures.europa.eu,
 • uzyskać dostęp do bezpłatnej bazy CV obywateli Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego szukających pracy za granicą,
 • uzyskać bieżące informacje na temat wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych EURES,
 • uczestniczyć w międzynarodowych targach pracy.

Doradca EURES, w ramach wojewódzkich urzędów pracy:

 • świadczy zindywidualizowane usługi pracodawcom zgłaszającym szczególne potrzeby rekrutacyjne, zwłaszcza w przypadkach gdy pracodawca poszukuje pracowników o określonych kwalifikacjach lub chce przeprowadzić rekrutację w całej UE/EOG lub w wybranym/wybranych krajach UE/EOG,
 • pomaga w zaplanowaniu strategii rekrutacji,
 • udziela wsparcia przy przygotowaniu oferty pracy,
 • udziela informacji o sposobie upowszechniania ofert pracy,
 • posiada dostęp do sieci doradców EURES w innych krajach europejskich,
 • udziela informacji na temat europejskich rynków pracy,
 • udziela informacji na temat warunków życia i zatrudnienia w innych krajach UE/EOG,
 • prowadzi wstępną selekcję kandydatów i gromadzi ich CV,
 • świadczy pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą.

Dane kontaktowe do wszystkich Doradców EURES w Europie znajdują się na portalu: www.eures.europa.eu,

natomiast dane kontaktowe do polskich doradców EURES znajdują się na stronie www.wup-krakow.pl

Pracodawca zagraniczny

Pracodawca zagraniczny może zgłosić ofertę pracy w ramach usług EURES.

Oferta pracy zostaje przetłumaczona i ogłoszona w języku polskim w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy oraz na stronach internetowych tych urzędów oraz w lokalnych i regionalnych mediach.

Przed ogłoszeniem zagranicznej oferty pracy polski doradca EURES sprawdzi, czy oferta obejmuje wszystkie wymagane informacje przewidziane polskimi przepisami, w tym dane dotyczące:

 • danych zagranicznego pracodawcy (nazwa, adres, kontakt, dane przedstawiciela pracodawcy EOG wskazanego do kontaktów, opis prowadzonej działalności),
 • zgłaszanego miejsca pracy (numer oferty z bazy EURES, nazwę zawodu lub stanowiska, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy),
 • warunków zatrudnienia i wynagrodzenia (rodzaj umowy, informację o systemie i wymiarze czasu pracy, wysokość wynagrodzenia brutto, okres zatrudnienia, system wynagradzania, możliwości zapewnienia zakwaterowania lub wyżywienia),
 • oczekiwań pracodawcy dotyczących m.in. poziomu wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, uprawnień i znajomości języków obcych kandydatów do pracy,
 • sposobu składania aplikacji oraz okresu aktualności oferty,
 • możliwości upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę z państwa EOG.     

Uwaga
W przypadku gdy zagraniczna oferta pracy nie spełnia wymagań określonych przepisami lub gdy EURES Polska posiada informacje o naruszaniu przez pracodawcę praw pracowniczych, EURES Polska może odmówić przyjęcia zagranicznej oferty pracy.

Oferty pracy pracodawców zagranicznych zainteresowanych zatrudnieniem obywateli polskich dostępne są na polskiej stronie EURES: www.eures.praca.gov.pl

Inne usługi na rzecz zagranicznych pracodawców to:

 • zebranie CV i innych właściwych dokumentów aplikacyjnych od kandydatów,
 • wyselekcjonowanie odpowiednich kandydatów zgodnie z potrzebami pracodawcy,
 • wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,
 • poinformowanie kandydatów krajowych o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do zatrudnienia.

Pracodawcy zagraniczni mają również możliwość uczestniczenia w międzynarodowych giełdach i targach pracy organizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy.
W czasie targów prezentowane są oferty pracy, warunki życia i pracy w wybranych państwach UE/EOG oraz prowadzone są rekrutacje na wolne stanowiska pracy.

Poza powiatowymi i wojewódzkimi urzędami pracy, podmiotami świadczącymi usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy są również agencje zatrudnienia.


Wykaz certyfikowanych polskich niepublicznych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl

 

Strony EURES: www.eures.praca.gov.pl, www.eures.europa.eu

Europejskie CV: Europass-CV: www.europass.cedefop.europa.eu

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:15:39)
Zredagowana przez: Barbara Wszół (2014-08-22 14:31:18)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/strona/informacje-o-zatrudnianiu-cudzoziemcow-z-ue-i-eog/127