Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » archiwalne formy aktywizacji
Zapytanie o ofertę Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2018-02-08

Projekt "Zintegrowani do działania"

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o możliwości wzięcia udziału w realizacji projektu: Zintegrowani do działania nr: RPMP.09.01.02-12-0248/17 mającego na celu aktywizacje społeczno-zawodową osób powyżej 18 r. ż., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.

Czytaj aktualność: Projekt "Zintegrowani do działania"
2018-02-07

Projekt "Twój wybór – twoja szansa!"

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że NS Konsulting  Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Twój wybór – twoja szansa! Nr projektu RPMP.09.01.02-12-0211/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

 

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 Kobiet  i 24 Mężczyzn) zamieszkujących  na terenie województwa małopolskiego w powiatach: p.gorlicki, p.limanowski, p.nowosądecki, p.dąbrowski, p.tarnowski, p.m.Tarnów, p.suski, p.m.Nowy Sącz, p.brzeski, p.nowotarski, p.myślenicki i/lub p.proszowicki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Czytaj aktualność: Projekt "Twój wybór – twoja szansa!"
2018-01-30

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS
2018-01-29

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od  osób  fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz.864))


Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów.

  

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z  podatku dochodowego od osób fizycznych. To oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek. 

Czytaj aktualność: Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2017-09-29
do 2017-10-27
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2017-09-29
do 2017-10-23
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2017-09-29
do 2017-11-30
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2017-04-20
do 2017-05-29
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2017-04-20
do 2017-06-28
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2017-04-20
do 2017-09-20
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2017-04-20
do 2017-09-27
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2016-12-30
do 2017-03-17
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2016-09-01
do 2016-10-28
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2016-09-01
do 2016-11-16