Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-09-10

  Zapytanie o ofertę szkoleniową

   

  Zapytanie o ofertę szkoleniową

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej działając zgodnie z § 69 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy planuje przystąpić do realizacji szkoleń grupowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w następujących zakresach:

   

  • Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (60 godzin) dla 10-ciu osób bezrobotnych.

  więcej>>

   

   

 • 2014-09-03

  Podziękowania

 • 2014-08-21

  Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

   

  Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych wydawany jest przez podmiot publiczny Województwo małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramachCentrum Zapenienia Jakości Kształcenia w Małopolsce / w ramach projektu "Podmiotowe finansowanie kształcenia" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie/. Jest on przyznawany instytucjom szkoleniowym, które realizują usługi szkoleniowe o poziomie jakości określonym przez ww. standard.

   

  więcej>>

 • 2014-08-05

  Pracodawcy Czerwiec - Lipiec 2014

  W  Y  K  A  Z 

   

  pracodawców i osób , z którymi zawarto umowy w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 47 ust.1 , art. 51 ust 1 – 4, art. 53 ust. 1, art.53a ust. 1, art. 56, 57 ust. 1,2 i 4 i art. 59 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy /Dz.u.z 2013 poz. 674 z późn. zm. / w okresie od 01.06.2014r. do  31.07.2014r.

   

  więcej>>

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2014-09-04
do 2014-10-27
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2014-09-04
do 2014-10-02
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2014-09-04
do 2014-11-03
Grupowe informacje zawodowe oraz spotkania informacyjne Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej nie dotyczy nie dotyczy od 2014-09-04
do 2014-11-05
< poprzednia 1 następna >