Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-11-18

  Szkolenie "Grafik - projektant aplikacji mobilnych"

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że istnieje możliwość odbycia szkolenia w zakresie "Grafik - projektant aplikacji mobilnych". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z pracownikiem w siedzibie tut. urzędu pokój 10 (I pietro).  więcej>>

   

   

   

   

   

 • 2014-11-17

  Spotkanie inaugurujące Partnerstwo na rzecz Młodzieży

   

  W czwartek, 13 listopada w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się spotkanie inicjujące Partnerstwo na rzecz osób młodych. Chęć współpracy zadeklarowało prawie 50 małopolskich instytucji. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.  więcej>>

   

   

 • 2014-11-12

  Program pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej informuje, że zgodnie z art. 109e ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) została zawarta umowa między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji II etapu programu pożyczkowego. Program pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" będzie polegał na wspieraniu przedsiębiorczości i tworzeniu warunków dla powstania nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowaniu zatrudnienia, poprzez udzielenie na warunkach preferencyjnych pożyczek przeznaczonych na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczek na utworzenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych skierowanych przez powiatowe urzędy pracy oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych skierowanych do osób, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. Program ma charakter ogólnopolski i realizowany będzie na terenie całego kraju. W tym celu Bank Gospodarstwa Krajowego wyłonił pośredników finansowych, którzy będą udzielać ww. pożyczek.  więcej>>

   

   

   

 • 2014-11-03

  Zapytanie o ofertę szkoleniową

   

  Dąbrowa Tarnowska, dnia 03.11.2014 r.

   

  Zapytanie o ofertę szkoleniową

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej działając zgodnie z § 69 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy planuje przystąpić do realizacji szkolenia grupowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w następującym zakresie:

   

  • Kurs nowoczesny handlowiec z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego (70 godzin) dla 15-stu osób bezrobotnych

  więcej>>

   

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Projekty i programy Dąbrowa Tarnowska Sprzedawca 6 od 2014-11-12
do 2014-11-30
< poprzednia 1 następna >